Tag Archive | shadyar omrani

آوریل خونین

تا انتها نه راه مانده بود و نه تو تا انتها تن ها صدای حراج خون و .خلا لحظه ی بودن بود شورش رها(شادیار عمرانی)ا Advertisements

رویای انکار شکستگی

ما رویا می بینیم از خورشیدها که ابر می شکافند و حادثه ها را مهارِ شاخه ها می کنند و می افکنند مشتی خاطره ی پس مانده ی زخمی بر توهم اجزای خاک که نمی پرند   ما رویا می بافیم رویای آشفته ی آزادی خواب رویای بزرگ شدن از ریشه های در آب رویای […]