Tag Archive | فارسی

گرچه من

دست فراز کرده بود از یقه دست برده بود به پشت و زخم کشیده بود هر چه دست و بغض را مچاله می کرد در شاهراه بودنم من تمام شعرهایم را صدای تو کرده ام من تمام چشمها را دیدن تو باور کن از تردیدها و چشمها من مانده ام و حنجره ای کبود من […]

در این حوالی که تویی – شورش رها

در این حوالی که تویی در این هوا که می سوزد آسمان به سینه کش دریا که چشم می شود می شورد و تو باز از بین صخره ها الاهگان را شرم می زنی بر می خیزی و هزار موج در تو عبور می کند می نشانی سیاه بر سیاه از خاک پر شده از […]

اشباح سرخ (بخش 2 از 31)ا

2 آوار که می شوی از انتظار ماه که داس بر میخهای کوبیده ی خواب می زند و ستارگانمان را پنج پنج در پنجه های عقاب می چکد نه زوزه می کشی صدای مرا، نه نفس در خش خش خشابهای خزان اینجا شبح خزیده لای شعور اسب و شیهه ی مرده مادیان مرا تکرار می […]

اشباح سرخ _ (بخش 1 از 31)ا

اشباح سرخ، شعر بلندی است در سی و یک بخش، که در اکتوبر، نوامبر و دسامبر 2012 سرودم. بخشهایی از آن را در اینجا می خوانید: 1 سر می جنبانند، از چپ به چپ تر می جنبانندم کنون در آمیزشی حرام خون خون می کِشد وُ اشک، خشم اشباحی می جهند اینجا از روی شاخه […]

داستان خوانی _ مجموعه داستانهای کوتاه “ویرجینیا در آتش” -شورش رها

در این لینکها می توانید بخشهایی از مجموعه داستان “ویرجینیا در آتش” را که با صدای خود نویسنده خوانده شده است بشنوید. بخشی شفاهی را به عنوان مقدمه بر کل کار اضافه کرده ام که در این لینک می شنوید با نام ” چیزی نمانده بود امروز هم تمام شود”. ا و لینک بخشهایی از […]

و آن دیگران

همیشه کس دیگری هست  که زودتر از تو  به بسترت خزیده است  تا پلک زنی  شبهایت باردار شده  خوابهایت پریشان  خورشیدت سوخته  رویایت دود  و جامه ات بر تن تَوَهُمی نو  مست است مست  همیشه کس دیگری هست **** تو آلوده ای  میان فراموشیهای گاه گاهت  میان وهم بخشایش و  پریانی که در راهند  میان […]

بعد از من این تو وُ…

همین امشب که زاویه های صدا و نسیم پر از شیونِ اجساد ِ بیدار است پای می کوبی و تلخی حاشیه ی ابروانت می خراشدم…می پراکند صبحی را که بر دوش خاک مُرد می خراشدم، می خراشدم زخمهای حافظه ای که سوخت زیر زانوان بندبندم می خراشدم… تا دیروز یک رودخانه مانده است و خروشی کز […]