Leave a comment

همیشه دیر می رسم

گاهی یک تلنگر کافی ست وقتی فشارها آنقدر جدی ست و از هر سو که نفس نمی توانی بکشی. دوباره جابجا شدم. در همین جابجایی، یک باره دیدم نفسم بالا نمی آید. روی زمین پهن بودم که همخانه ای م آمد و نگران شد. گفتم از فرط استرس تپش قلب دارم. برایم نوشابه آورد و گفت میخواهی حرف بزنی؟ من حرف نمی زنم. چند شب پیش می خواستم بالاخره با نزدیک ترین و معتمدترین کَسم حرف بزنم، اما نبود. نشد باز. آینه ماند و من و سکوت. یک ساعت نگذشته بود که پیام آمد. بلافاصله رفتم سراغ فیس بوکم. دیروز از عزیزی پیامی داشتم که به خاطر تمام همان گرفتاریها حتا باز نکرده بودم. حالا او نیست. او نیست. همین یک تلنگر کافی بود. و بعد دوباره من و آینه و فریادهای سکوت. و من همیشه دیر می رسم!
و بعد تو زنده شدی. همیشه بد موقعی زنده می شوی. بد موقعی. من وقت ندارم و نمی فهمی. زنده شدی و یکباره بوی تند گوشت سوخته همه ی اتاق را پر کرد. چشمهایت پر خشم بود، من سوار ماشین می شدم و زنگ زدی: شادیار، می آیی اینجا. من همیشه کار داشتم. همیشه سرم شلوغ بود. همه ی آدمهای دنیا مهم بودند و تو، فقط ادعا می کردم برایم مهمی، ته صف بایست. من باید به داد تمام دانشجویان دانشگاه می رسیدم، باید سر از تمام دفاتر دانشگاه در می آوردم، با تک تکشان حرف می زدم، باید تمام بچه های دنیا را با سواد می کردم، هر جا هر حادثه ای بود می رفتم. من متولی تمام دنیا بودم. و تو، بهتر است کمی استراحت کنی. نه شقایق جان. امشب نمی رسم. باشه برای یه روز دیگه. بعدشم تازه دیروز اونجا بودم. نه من وقت ندارم. برای تو وقت ندارم. فردا غسال خانه می بینمت. فردا دیگر در غسال خانه هم نمی شد تو را دید. بوی گوشت سوخته می دادی. صورتت جا به جا شده بود. من دیر رسیده بودم. من همیشه دیر می رسم.

چهارده سال گذشته، و من هنوز دیر می رسم، و آخر من می مانم و آینه و سکوت و صورتم که جا به جا شده است.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: