Leave a comment

بردگی استبداد یا بندگی ناسیونالیته؟

این دو عکس به فاصله چند روز از هم منتشر شده اند.

اولی، عکسی از تجمع اتحاد اکراد و آشوریان در بزرگداشت روز شهدای قتل عام سمیل در شهر اربیل عراق است. قتل عامی که اکراد و ایزدیان عراق نیز در آن دست داشتند. برای اطلاعات بیشتر پیش از قضاوت به این لینکمراجعه کنید: http://www.bbc.co.uk/persian/interactivity/2013/08/130808_u06_ashurian_samil_shadyar.shtml

از سایت تلویزیون ایشتار، تلویزیون آشوریان در عراق

از سایت تلویزیون ایشتار، تلویزیون آشوریان در عراق

دومی، سخنرانی یوناتان بت کلیا، نماینده آشوریان ایران در مجلس شورای اسلامی و دبیرکل اتحادیه جهانی آشور، در مراسم اختتامیه جشنواره تموز در ارومیه است. یوناتان بت کلیا، در بسته شدن کلیسای انجیلی شهرآرا، و دستگیری کشیشان وکلیسای جماعت ربانی تهران و خلع لباس کشیشان، دستگیری نوکیشان و آشوریان در ارتباط باآنها، حذف آشوریانی که به علت ازدواج یا تغییر دین و خروج از مسیحیت تحت هیچ یک از کلیساهای پاتریارکی قرار نمی گیرند، و همکاری با اطلاعات سپاه نقش اصلی را ایفا کرده و می کند.

موز در ارومیهیوناتان بت کلیا در مراسم اختتامیه جشنواره ت

عکس اول طی این چند روز در شبکه های اجتماعی هیاهوی بسیاری در بین آشوریان ناسیونالیست برپا کرده است. احزاب چپ و چپ میانه ی آشور را که با احزاب کرد در عراق و سوریه پیمان بسته اند را متهم به خیانت می کنند و به بهانه ی حمله ای که اخیرا تعدادی از کردهای ایل زباری به روستاهای آشوری کرده اند، پیشینه ی دشمنی اکراد با آشوریان را دوباره مطرح کرده، و بحث بر سر بازپس گیری سرزمین هایشان از اکراد را با رویکردی شوونیستی و آنتی عرب- آنتی کرد را از سر گرفته اند. این در حالی است که در برابر سرکوب و تحت فشار قراردادن آشوریان مخالف حکومت اسلامی در ایران، هیچ اعتراضی به یوناتان بت کلیا، سرسپرده ی جان نثار ولایت فقیه نمی کنند و وی را قدر می نهند!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: