Leave a comment

وقتی می شکند درست مثل آن است که

وقتی می شکند درست مثل آن است که با دست شکسته بنویسی، با پای شکسته بدوی و با دهان شکسته آواز بخوانی. وقتی می شکند و تکه تکه هایش روی صورتت پرت می شود، زخم می زند، در چشمانت می نشیند و از خون مردمکت می نوشد. فکرت را می خراشد و ….تمام می شود. تصویر تو وقتی شکست، تو مُردی آنگونه که ندانی و در تکه های خون ماسیده ات خودت را تکرار کردی آنگونه که نشناسی. تو مُرده ای و شکسته هایت استفراغ رشدیافته ات از من است و در من.

»..می فهمید؟ البته که نمی فهمید. من در حصاری از انواع نفهمها زندانی ام. ظلم در اینجا ریشه دارد. همه. همه. حتا آنهایی که دم از آزادی می زنند. دم از حقوق بشر می زنند. دم از مساوات حقوق زن و مرد می زنند. برای دستهای کارگران شعر می گویند، برای تن زخمی کودکان شعار می دهند، برای رنجهای زنان وطنشان سینه ستبر می کنند. آنها نفهمتر اند. دست تک تک شان یا به خون آلوده است یا به ظلمی که دائما به فراموشی می سپارند. اگر تنها یک نفر بود که درد این مردم را بفهمد، من هم می نشستم پشت کامپیوترم و ساعتها مقاله های دوزاری می نوشتم و خودم را با دنیای مجازی سرگرم می کردم. و چقدر ارضا می شدم از اینکه انسان بزرگی هستم، آزاده هستم، و به هیچ کس و هیچ چیز و هیچ جا و هیچ سازمانی تعلق ندارم. یک انقلابی ام که تنها دوستان پلتاکم برایم هورا می کشند و رفقای فیس بوکی لایکم می کنند. و دنیا، و درد و رنج مردمی که مسخ اند همه با این چند خط روزانه ی من حل می شود. هر روز پتیشنهای مختلف را امضا می کردم تا اسمم در لیست تمام حرکتهای نمادین آزادیخواهی باشد، مبادا جا بمانم. اما کسی نیست. حتا یک نفر. و اگر من هم بنشینم و عکسهایی را که از گل و بوته های دشت ارغوان و لاله های واژگون به دیوار زده ام نگاه کنم و پُز بدهم که ان یکی را در سفرم به ویتنام و آن دیگری را در دیدار رفیقی در بوینوس آیرس انداخته ام تنها امیدی که برای نجات دارم نا امید خواهد شد. چرا نمی فهمید؟ من چیزی برای از دست دادن ندارم که به خودارضاییهایی از این دست بپردازم. …»

از داستان «ویرجینیا در آتش »- شورش رهاImage

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: