Leave a comment

صدای آتش

رُسته گوشواره، گوش بر گوش

سینه کشیده بر شیون،

آسفالت شهر، گِل در سر

رُسته رُسته ای بر آواز

سکوت خورده و خون چکانده

آواره ام کرده ای، شکایتِ شب

تو انقلاب پوسته های زیرین خاکی

و باد کاشته ات، کِشته بر مرداب

زبان زده ای بر دریچه های مرگ

من، و رستنگاه نقض مساوات

من، و زخمهای پشتم از شلاق

من، و سیلی خشمی که سکوت می کند بر صورت

تصویر تمام من شده ای

روی اقیانوسهای بی پایان

وقتی که خم می شوی و

تا اکراه فرار

مرا، من، و تمام زخمها را

بالا می آوری، روی پشته های خیس

من می شمارمت هنوز

با انگشتان رُسته ام کف آسفالت

شاخه هایت بوی باروت می دهند

گوش هایت طعم خون

و چشمهایت، وایِ چشمهایت ، وایِ مارهای پیچ خورده ی آفتاب،

آتشفشان مرگ می پاشند

تو لاشه ایستاده ای

بر مساحت چادرها

و پاهایت از قطر زمین

بیرون زده تمام هوس های آوارگی را

اینجا کسی می دود با دستهای گِلی

و نفسهاش،

بخار مرداب کف جاده های تن توست

 تخریب سایه های روی سرم ای

تو، تو با کبودی مشتهات

تو، در سرود جنگل سوخته ی آرزوهات

ترا، تو، با چشمهای باز نابینا

آفتاب می شود همه ی شبهای مست

به دیربازی گل های هست و نیست

نه، من از پرواز نمی هراسم

که پرهای زیر بالشت

عصیان دردهای این خاک است

می پرانم، می پرانم

گنجشکهای سرت که شاخه می کنند

روی انگشتهای در چشمم

پایت را بیرون می کشی از زمین

و آسمان با تو بال می گیرد

آتش می شود ستاره را

با بوی باروت تنم

دست می کشی، و تمام جاده ها

از قدس تا نینوه می سوزند

و خواب می بینی

مرگ مرغان مهاجر را

بر کرانه ی رود و قله های بی عبور

تو، من، رُسته ایم

همینجا در آغوش قارچ های بی رحم

و پاهایمان را در عرض زمین

جا گذاشته ایم،

ما هر شب در هر سکوت

…در لحظه ی تولدمان مرده ایم.

شادیار عمرانی (شورش رها) 21 خرداد 92 – ترکیه

Forest Fire by Denis Taraskin

Forest Fire by Denis Taraskin

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: