Leave a comment

انتخابات و قدرت هرم معکوس

مظلومیت بخشی از اقتدار است. یعنی مظلوم از حقی محروم شده است پس در راه احقاق این حق از دست رفته خود حقی را کسب می کند که وجاهت جمعی است، حقی که در سطح پوبلیک می تواند بزرگترین خیزشهای پوپولیستی را رقم بزند. این روش قدرت هرم معکوس است، هرم را از بین نمی برد، بلکه قاعده ی هرم را مستحکم می کند، تحکیم قاعده ی هرم به نوک تیز تر شدن رأس و ثبات هرم در حتا طویل شدن ارتفاع از نوک هرم به قاعده می انجامد. یعنی در آخر تحکیم نظام. اصلاح طلبان همواره به درستی نقش قدرت هرم معکوس را بازی کرده اند، مظلومیتی که در آستانه هر انتخابات بیشتر جلوه می کند، در زندانها به روی فعالینش باز می شود، و بعد رهاییهای کوتاه مدت برای انجام نقش هدایتگری در پوپولیسم آماده. در این میان همواره جنگ اصولگرایان و اصلاح طلبان، جنگ تندرو ها و میانه رو ها، به یک نقطه می رسد، تطهیر گروهی که وجاهت اجتماعی را از دست داده اند و افشاگری نسبت به گروه حاکم. این روشی است که در حکومتهای امپریالیستی غربی نیز به نام دموکراسی در فضای باز سیاسی رخ می دهد. مهم تحکیم رأس نظام است و حفظ ثبات هرم قدرت. اشخاص در این بازی پیاده نظامهایی هستند که در حفظ آن ممکن است حتا خود را به طرزی انتحاری از بین ببرند. این انتحار همان مظلومیت اقتدارطلب است.

این روزها هرگز متعجب نخواهیم شد اگر جمعیتی از اصلاح طلبان دستگیر شوند، جماعتی که در حبس هستند به مرخصی بیایند، و یا حتا حصرها هم ملغی شوند. متعجب نخواهیم شد اگر مثلا احمدی نژآد به روشنگری و پرده برداری از رانتخواری ها بلندگو شود، یا مظلومیت موسوی با حمایت احزاب و دول خارجی آنگراندیسمان شوند. تنها افسوس و صد افسوس می خوریم که فعالان سیاسی همچنان ناخواسته و از سر جَوّ پوپولیستی نقش کاتالیزور را برای این روند بازی کنند، سینه چاک دهند و در پوشش و بزرگنمایی این مظلومیت به نام احقاق حق تضییع شده و برابری نقش عمده ای داشته باشند، آنچه با آرمانهای آنها در تضاد است نتیجه ای است که خواهند گرفت، تحکیم نظام!

jamnews.ir

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: