Archive | December 2012

You are browsing the site archives by date.

اشباح سرخ (بخش 2 از 31)ا

2 آوار که می شوی از انتظار ماه که داس بر میخهای کوبیده ی خواب می زند و ستارگانمان را پنج پنج در پنجه های عقاب می چکد نه زوزه می کشی صدای مرا، نه نفس در خش خش خشابهای خزان اینجا شبح خزیده لای شعور اسب و شیهه ی مرده مادیان مرا تکرار می […]

اشباح سرخ _ (بخش 1 از 31)ا

اشباح سرخ، شعر بلندی است در سی و یک بخش، که در اکتوبر، نوامبر و دسامبر 2012 سرودم. بخشهایی از آن را در اینجا می خوانید: 1 سر می جنبانند، از چپ به چپ تر می جنبانندم کنون در آمیزشی حرام خون خون می کِشد وُ اشک، خشم اشباحی می جهند اینجا از روی شاخه […]

قصه ی تظلم اکبرشاهی، هوهولیسم ایرانی، و بازی دزد و پلیس

همیشه نگران نسل جوانم. نسل بعد از ما، دانشجویان امروز، نسل پس از جنگ، نسلی که دهه ی شصت نبود، دهه ی هفتاد را به خاطر نمی آورد، و دهه ی هشتاد و نود صدا می شود. همیشه نگران ام که اشتباهات نسل مرا تکرار کنند، ماهیت رژیم اسلامی ر ا در نیابد، از شکلگیری […]

داستان خوانی _ مجموعه داستانهای کوتاه “ویرجینیا در آتش” -شورش رها

در این لینکها می توانید بخشهایی از مجموعه داستان “ویرجینیا در آتش” را که با صدای خود نویسنده خوانده شده است بشنوید. بخشی شفاهی را به عنوان مقدمه بر کل کار اضافه کرده ام که در این لینک می شنوید با نام ” چیزی نمانده بود امروز هم تمام شود”. ا و لینک بخشهایی از […]