Leave a comment

و آن دیگران

همیشه کس دیگری هست

 که زودتر از تو

 به بسترت خزیده است

 تا پلک زنی

 شبهایت باردار شده

 خوابهایت پریشان

 خورشیدت سوخته

 رویایت دود

 و جامه ات بر تن تَوَهُمی نو

 مست است مست

 همیشه کس دیگری هست

****

تو آلوده ای

 میان فراموشیهای گاه گاهت

 میان وهم بخشایش و

 پریانی که در راهند

 میان چشمهای دریده و

 حرفهای بی ریشه

 که تا زیر گوشَت تن می کشند

 چه فرق می کندَت

 که بود و که رفت

 همیشه کس دیگری هست

****

نه! اینبار بار آخر ست

 شرم کن تاب می خوری

 از آنچه هست و

 آنچه ترا نیست

 تو آغشته ی منی

چشم مچرخان

 ماسیده ام بر نفسهایت

 سر مکن پنهان

 ببین به روی مجاز بزرگیَت

 حقیقت بزرگتری در بست

 همیشه کس دیگری هست

****

نه! باور کن دگر

 راهها بسته است

 پلهای بین چشمهایمان

 تخریب

 هراس مرگ من و گشایش مرزها

 تعطیل

 گزارش امروز را

: زودتر بخوان خوب است

 فریب زیبایان مه گرفته ی بدنام

و آتشی که زمستانمان را

بهار خواهد کرد

 گزاره ی شب گذار کتاب امشب است

 تو مرکز فراموشی جهانی

 که آسان

 بر اریکه ی انصاف نشست

 همیشه کس دیگری هست

****

شبیه منی ، من خشم می جوشم

تو خون به زبان

مکرراً می نوش

به دست تو سیاهی گندیده ی شب است

به چشم من

امید تاوان آفتابگردانها

نه من طلایی ام نه بوی نفت می دهد

دهنم

من آن رهایی ام که نیفسرد

چه در سیاهه ی تو

عدالت من هست چه نیست

معادلات زمین

بر این تساوی نبوده و نیست

بدان

همیشه کس دیگری هست.

شورش رها – چهارم مهر 91

The Streets of Cairo

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: