Leave a comment

بعد از من این تو وُ…

همین امشب

که زاویه های صدا و نسیم

پر از شیونِ اجساد ِ بیدار است

پای می کوبی

و تلخی حاشیه ی ابروانت

می خراشدم…می پراکند صبحی را

که بر دوش خاک مُرد

می خراشدم، می خراشدم

زخمهای حافظه ای که سوخت

زیر زانوان بندبندم

می خراشدم… تا دیروز یک رودخانه مانده است

و خروشی کز گوشهایت نمی آوازد.

پای کش از این سیل

تو نمی یاری

سکوت ممتدی که تار می کُند

توده ی ماتهب خاطراتت را.

پای می گذاری

بر هوشم که آشفته است

که بر خاکِ تب کرده

                     اوفتاده است

پای می گذاری

با زنجیرهایی زوزه کش

نه، من این هوهو را بر نمی تابم، نه، خموش، خموش

ما هنوز خمار حرفهای عاشقانه ی ابرهاییم

و فرق ما تا افق

نردبانی ست کز سکوتمان

بالا می رود، شره می کند، شور می شود، اشک می بارد

بعد از من این تو وُ

این جاده های خیس

و آفتابی که در دریایمان غرق شد

بعد از من این تو وُ

لاجوردی از خطهای زیر چشمانم

و فریادت که هنوز

بین خطوطی منقطع

هجا می کنی، هجو می خوانی، هو می کشی

دنیا که بر من پا می گذارد

تو می رویی

چون مینی از زمینی تر

پابرهنه بیا، ای شمیم جوانه های خیس

تنم تقدس تنهایی ذلت بشر است

پابرهنه بیا، دیگر

موهای مومیایی ام بر پات نمی گیرد

اینجا، سلامهایمان

سکوت مترشح خون است

که نداری

که ندارم

و آشفتگی آغوشی

که خاک در مهبل داشت

طبل می زنند، عزیزم،

این صدای سوت قطاری نیست

که قطر فاصله هامان را

به بینهایت می بُرد.

فردا موسیقی شهابهای آویزان را

از چشمهایم _ نه… خموش، خموش

بعد از من این تو وُ

این تاولهای سینه ام

که می سوزند به روشنایی خورشیدی که بر سرم افتاد

شبت روز می شود وُ

بالشت پر از زیبایی مردگان سپید

بعد از من این تو وُ

رویایی که تأویل نشد

آغوشی کآعشته ی مرگ شد

و انگاره ات که انگشتانم را

به دار بست.

بعد از من این تو وُ

بارانی که بر هبوط ساعتت خواهد خمید

و زنجیرهایی که اسارتت

خواهند باخت

نترس؛ مرگ صدای آرام عشقی ست

که بر تو نخواهد پیچید

نترس،

آفتابت فراز خواهد شد

ای جوانه ی مرده ی چشمانم!

این خاک،

آلوده ی رطوبت خونِ ستارگانِ شب است

و جایی برای

زنده به گورانِ باد در جمجمه ندارد.

شورش رها – شهریور 91

در مسیری که به زوزه ها ختم می شد.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: