Leave a comment

کابوسهایمان تاویل می شوند

اینجا جایی روی زمین است. و من، و شما، شاید انسانیم. شاید هنوز زنده ایم. و شاید هنوز کبود دردهای جنگ، جنگی که قرن را پیموده، از خاکستر اجدادمان گذشته ، رحم مادرمان را درنوردیده، و تمام عروسکهای کودکی مان را زیر آوار کشیده، به گیسوهایش تجاوز کرده، به رویایش دخالت کرده، و از اکسیژن شیمیایی ششهایمان هم نگذشته است. اینجا جایی روی زمین است که زخم شده است، هر روز با رطوبت اشکهایمان چرک می کند، دمل می شود و نمی ترکد. فریاد رسانان عربده کش اند و دادرسان دادمان را در می آورند. اینجا انسانیت محکوم است به آنچه رعایت نمی کند، عشقها محکوم به مرگی دسته جمعی اند و خانه ها کوله های خیس شده زیر باران خشم موشکها. اینجا، که جایی روی زمین است، لالایی ما را ضدهوا می خواند و خروسهایش عقیم آژیر می کشند. اینجا، جایی روی زمین است. اینجا لهستان، فرانسه، اتریش، آلمان، ایتالیا، رومانی، چکسلواکی، یوگسلاوی، بوسنی، چچن، گرجستان، ویتنام، کامبوج ، هیروشیما، ناکازاکی است. اینجا فلسطین، اینجا لبنان، اینجا نوار غزه، اینجا اردن، اینجا مصر، اینجا سوریه، اینجا وان، اینجا دیاربکر، اینجا نینوه، موصل، بغداد، اینجا خوی، اینجا سلماس، اینجا مسجد سلیمان، مهاباد، قصر شیرین،  آبادان، اهواز، خرمشهر، تهران، اینجا ایران است. آیا هنوز زنده اید؟ اینجا، همان جایی که روی زمین است، قرنی است که هر روز بارها و بارها می میرد.

ویدئوام بر شعری از امیرمحسن محمدی داد می کشد، شیون می کند و از گریه باز نمی ایستد. حرف دارد و نمی زند. شعری به تصویر می کشد از شاعر، شاعری که وقتی از درد دمل قلبش نالید که هنوز تهدیدات حمله احتمالی اسرائیل به ایران سرخط خبرها نشده بود. چیزی گویا از شقیقه های جنگ خورده اش به قلبش فرو رفته بود. جنگی که تمام کودکیمان را بلعیده است. جنگی که مرا آواره ی پناهگاهها و زیرزمین کارخانه های حومه شهر کرد، ما را بیابان خوابی کرد که رویای کودکیم گره خورد به شمردن بمبهایی که آسمان را شهاب باران می کردند و شمردن یادم داد، 9 – 8 – 7- 6- 5- 4- 3- 2- 1- و چند نفر دیگر مردند؟ جنگی که بر کوله پشتی شاعر بعد از بیست و چهار سال هنوز سنگینی می کند، آویزان است و تا زیر پایش می کشد. و ما هنوز زنده ایم!ا

برای دیدن ویدئو بر هر یک از دو عکس زیر که کلیک کنید بر زخم سر باز قلبمان فرود خواهید آمد


http://youtu.be/MMrMhsx3-Q4

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: