Archive | September 2012

You are browsing the site archives by date.

و آن دیگران

همیشه کس دیگری هست  که زودتر از تو  به بسترت خزیده است  تا پلک زنی  شبهایت باردار شده  خوابهایت پریشان  خورشیدت سوخته  رویایت دود  و جامه ات بر تن تَوَهُمی نو  مست است مست  همیشه کس دیگری هست **** تو آلوده ای  میان فراموشیهای گاه گاهت  میان وهم بخشایش و  پریانی که در راهند  میان […]

مصاحبه با مجله همشهری بی سی- ونکوور

حاشیه را دوست ندارم. خودستایی را دوست ندارم. از شهرت وحشت دارم. از قدرت فراری ام. از مکنت تنفر دارم. چون اینها همگی انسانیتم را به زیر می کشند. کم می خورم. کم می خوابم. اهل گردش و تفریح نیستم. بیشتر می خوانم و می نویسم. اینگونه بر خود می شورم. مصاحبه ام با سپیده […]

عقاب آزادی

از همدستی با مردگانی می آیم که با صدای جیر جیر زنجیرها نمی خوابند قاب بر آینه نمی کوبند خواب از مهتاب می دزدند و بر اندام خزیده ی تابوتها خبر از انفجار طاعون نفیر می کشند *** نفرین خاک بر سر داریم، و از هوای بالای دار جمجمه پر باد می کنیم، ای که […]

اینترنت ملی، تهدید یا فرصت؟

خبرهایی از احتمال قطع اینترنت جهانی در ایران و آغاز فراگیر اینترانت ملی برای بسیاری این هراس را ایجاد کرده است که چنانچه این ارتباط قطع شود چه باید بکنند. به چند دلیل این اتفاق رخ نخواهد داد زیرا چنانچه با وجود اینترانت ملی، اینترنت جهانی خانگی هم قطع شود: 1. بر فرض محال که […]

بعد از من این تو وُ…

همین امشب که زاویه های صدا و نسیم پر از شیونِ اجساد ِ بیدار است پای می کوبی و تلخی حاشیه ی ابروانت می خراشدم…می پراکند صبحی را که بر دوش خاک مُرد می خراشدم، می خراشدم زخمهای حافظه ای که سوخت زیر زانوان بندبندم می خراشدم… تا دیروز یک رودخانه مانده است و خروشی کز […]

کابوسهایمان تاویل می شوند

اینجا جایی روی زمین است. و من، و شما، شاید انسانیم. شاید هنوز زنده ایم. و شاید هنوز کبود دردهای جنگ، جنگی که قرن را پیموده، از خاکستر اجدادمان گذشته ، رحم مادرمان را درنوردیده، و تمام عروسکهای کودکی مان را زیر آوار کشیده، به گیسوهایش تجاوز کرده، به رویایش دخالت کرده، و از اکسیژن […]

از آزادی روزنامه نگاری تا روزنامه نگاری آزاد

 آزادی هر چیزی خوب است الا آزادی حرفه! در دهه ی 90 میلادی و پس از بحران اقتصادی وال استریت و البته بیکار شدن بسیاری در ایالات متحده، گروهی به “مشاغل آزاد” روی  آوردند. و مزاحی در بین مردم باب شد که هر کس که می گوید من شغل آزاد دارم بدان معنا است که […]