Leave a comment

آسیب شناسی جامعه منفعل و یا چرا غرور ملی می آفرینیم

پس از مقاله  نه به حجاب اجباری: سکولاریسم انحرافی و لیبرالیسم سازمانیافته که سکولاریسم لیبرال را بررسی کرده، خطر قدرتگیری تبلیغات لیبرالها در قالب کمپینهایی که مستقیما توسط کمپانیهای آمریکایی مورد حمایت قرار می گیرند و با بودجه های هنگفت جمهوریخواهان آمریکا به طور سیستماتیک سعی در گسترش در منطقه و حل و هضم تمام احزاب اوپوزسیون منجمله طیفهای چپ را دارد شرح داده بودم، همزمان که بلندگوهای لیبرالها برای جذب ایرانیان در قالب ملی گراییها و گسترش پانیرانیسم و کشاندن آنها زیر پرچم جمهوریخواهان ایالات متحده در حمایت از میت رامنی، به سمت ایران گرفته شده است،  و صد افسوس که تا حد زیادی موفق نیز بوده اند،  نیاز به بررسی رفتارهای محتمل جامعه ایرانی مرا به نوشتن مقاله مفصلی با نام  آسیب شناسی جامعه منفعل و یا چرا غرور ملی می آفرینیم وا داشت. مساله ای که ای کاش زودتر از اینها به دقت مورد تحلیل و بررسی قرار می گرفت.

شاید برای اولین بار است که رفتارهای سیاسی جامعه ایرانی نه از منظر تاریخی و نه از دیدگاه تحلیلهای جامعه شناختی، بلکه با بررسی روانشناختی و نورو داینامیک نقد می شود.پیشتر بخشی از مقدمه این مقاله مفصل را در این وبلاگ پست کرده بودم که مورد استقبال قرار گرفته بود. شکست کمپینها و فراخوانهای اوپوزسیون و انفعال مردمی که با وجود نزدیکتر شدن خطر جنگ به هشدارها واکنشی نشان نمی دهند، و از طرفی موفقیت تبلیغات لیبرالیستی در جذب بیش از پیش ایرانیانی که رویای آمریکا و دموکراسی ای که حمله بشردوستانه غرب به انها وعده می دهد در سر می پروراند، لزوم بررسی جامعه ایران و نقاط ضعف فعالیتهای خیزش ساز را موجب می شود. این مقاله ام را که بر عکس مقالات قبلی در بخش تریبون آزاد سایت اشتراک می توانید بخوانید  به شرح دقیق و علمی روانشناسی جامعه ایران می پردازد. 

در این مقاله نکات زیر به طور مشروح مورد بررسی قرار می گیرند: 

انفعال اجتماعی و کارکرد مغز

دیپرشن و کارکرد مغز

مکانیزم تدافعی مغز و تخیل حقیقت نما

پروکرستینیشن اجتماعی

نقش مذهب در انفعال فردی و اجتماعی

چرا ملی گرایی و سلطنت طلبی به سرعت در بین مردم گسترش پیدا می کند

درمان انفعال اجتماعی

از متن: قطعا تنذیر و هشدار به آینده ای سخت هولناک با پایانی تراژیک در چنین جامعه ای نتنها اثرگذار نخواهد بود بلکه به انفعال بیشتر آن خواهد انجامید. به کرات می شنویم که مردم می گویند: “از این بدتر چه خواهد شد؟ مگر دست ماست؟ ما جنگ هم دیده ایم، فوقش بمب اتم می زنند و همه با هم می میریم. یا اینکه کار رژیم را تمام می کنند. از دست ما کاری بر نمی آید. هر چه می خواهد بشود، بشود.” آنچه این جامعه نیاز دارد بیداری است، بیداری ای که با هشدار و ترسیم آینده ای تلختر از امروز و خطری فاجعه آمیز حاصل نمی شود. این جامعه نیاز دارد که تاریخ را به سرعت ورق بزند، شکستهای پیشین خود را که سعی به فراموشی آنها دارد بازخوانی کند، بتواند از آنها سخن بگوید و نقش مخرب خود را بشناسد و بدان اعتراف کند و راه صحیح را در خیزشی برای تغییر دریابد. باید اعتماد به نفس از دست رفته اش باز گردد و امید یابد که این بار اشتباه نخواهد کرد. و این گزاره باور شده تکراری که “یک بار انقلاب کردیم و این شد، اینبار دیگر چنین شکری نمی خوریم” از ذهن فراری او پاک شود. تاریخ را برایشان ورق بزنید، و چون آینه ای جلوی چشمانشان بیاورید تا خود را در آن ببینند، از موفقیتهایشان بگویید، از شکستهایشان بگویید، و عوامل پیروزیها و شکستها را آنگونه که حقیقی است نشان دهید. آنچه مذهبیون، ملی گرایان و سلطنت طلبها با ترسیم رویاگونه سعی به اخفای واقعیات و پاک کردن آن از ذهن خودآگاه جامعه دارند. 

آسیب شناسی جامعه منفعل و یا چرا غرور ملی می آفرینیم / شورش رها

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: