Leave a comment

آسیب شناسی جامعه منفعل و یا چرا غرور ملی می آفرینیم

مغز انسانها به طور خودکار قابلیت ترمیم خود را دارد. ذهن بشر نیز همانطور که فی نفسه قابلیت تخریب، قابلیت خلق و قابلیت بزرگنمایی دارد، توانایی ترمیم نیز دارد. یکی از استراتژیهایی که مغز به طور خودکار برای ترمیم از آن استفاده می کند، خلق دنیایی انتزاعی است. این روشی است که مغز به طور اتومات در مواقعی که ذهن قابلیت پردازش و یا پذیرش داده های محیطی را ندارد برای التیام و بالانس کردن هورمونها به کار می گیرد. همه ما گاهی در شرایط سخت به رویا پناه می بریم. رویاهایی که بسیار دور از واقعیت هستند. سرخوردگیهای زیاد و ترس از مواجهه با واقعیات رویاهای دور از دستی را می سازند. تمام ادیان هم با ترسیم بهشت از همین روش برای فعال نگه داشتن تخیل بشر بهره برده اند. فرایند تخیل فراری است که مغز در برابر واکنشهایی که می تواند به طور طبیعی در برابر ناملایمات نشان دهد می سازد. جامعه ای که دیپرشن، در اثر حضور تنشها و نا ملایمات غیر قابل تحمل و گذر تاریخی از ناکامیها، سرخوردگیها، و شکستها، بدان دچار شده است، به طور خودکار رو به تخیل می آورد. تخیلِ مثلا خوشحالی های زودگذر در پارتیها، مسافرتها و پیک نیک، اعیاد ملی، و یا شادمانی از پیروزیهای نچندان ریشه دار ملی با بالا بردن غرور ملی. بالطبع با بالا رفتن فشارهای اجتماعی، و اقتصادی گسترده در سطح جامعه، این جامعه نتنها به سمت خیزش و مواجهه با ناملایمات سوق نمی یابد، بلکه با افزایش نا امیدی به شدت به سمت تخیل کشانده می شود. مذاهب برنده این میدان اند، و رشد مذهبیت در این جوامع در چنین شرایطی بیشتر می شود. انفعال نیز نتیجه ی دیگری است که به وجود آمدن و اپیدمی شدن آن بی تردید رخ خواهد داد. از آنجایی که یکی از علائم دیپرشن حاد “پروکرستینیشن” یا به تعویق اندازی است، جامعه ای که در سطح گسترده بدان مبتلاست، جامعه ای دیپرس محسوب می شود، و تخیل و انفعال تنها کارکردی است که از آن توقع می رود. ممالک شرقی با وجود تمام عناصر محرک در پدیداری دیپرشن از ازنمه ی دور، به راحتی می توانند در برابر ستمها و ناملایمات سر خم کنند و به انفعال و تخیل رو بیاورند. برای برانگیزش این جوامع، ایجاد رعب، تنذیر، و رونمایی از واقعیات تلخ اجتماعی چندان کارا نخواهد بود و به انفعال بیش از پیش آنها خواهد انجامید. پس چاره چیست؟ چه روشهایی می تواند این خمودگی اجتماعی را به حداقل رسانده و موجبات بروز خیزشهای مردمی را فراهم آورد؟ 

پاسخ این پرسش…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: