2 Comments

خاک بر نجابت خون

هنوز  که آینه را

خط می اندازیم

و سر می زنیم بر

انتهای خاک

من دستهایم را گره می کنم

و لبهایم را

می دوزم، بر واژه های دزد

آن قلب را که دیدی

لحظه ای ایستاد

و همان لحظه های ایستا

بس بود که بوته شوم

بر خاکستری خاک را بستر

و من خورشید بودم

سر در ترنم باد

ما باد خورده بودیم … با باد خورده بودیم

حرفهای نگو، اشکهای نبین، رازهای نپرس

و می کشیدیم… می کشیدیم.. . صورت زخمی دریاها را

سر

وفسوس که دیر بود

نجابت خاک جراحت خورشید بود

در آوارگیهامان … من دیروز…تو امروز…من فردا

و فردا که درد دارد

درد…درد در من درد دارد

آفتاب را که بشکافم

تو باز زاده می شوی

و خون تو

رنگ تمام شبهایم را

سرخ خواهد کرد

و هیاهوی ستارگانت را

در گوشم نجوا…نجوا…وَ

چیزی…

جایی…

در تو گم می شود

می میرد…زنده می شود…می میرد…می کُشد…

و تو را…می کِشد بر صورت دیوار

دیوار می کِشد بر صورتت

من آفتاب را شقه خواهم کرد

و درد را بر زمین خواهم کشاند

صورتت باز سرخ خواهد شد

و خون…من..خونِ من که آغشته است

گم.

نگرد! این روزها که روز نیست

این روزها ته مانده ی نجابت تمام سکوت هاست

و الباقی حرفها

که نمی زنیم

سکوت بر من تاب خواهد خورد…بر تو..تاب خواهد آورد

دیگر…فردا…امروز…و ساعتهایی که می کُشیم…می کِشیم بر عقرب های خونخوار

تا دراز شوند…و رازهامان…دراز

تاب که بیاوری مرگ را

و لب ببندی نیوشِ سکوت را

نه اشک تو را

می نوشد…نه  نعش، تو را می نشاند

من از اینهمه درد

که دارم

چه بر دار…چه دیوار

نشت کرده ام

بر سکوتِ آنجایی

که در من گم شده است.

من این سکوت را

تاب می آورم…می آورم…می آورم تمام خون آویزها را

در این رگِ بیتاب

که جراحت خورشید است

بر خاک زیر سرت.

شورش رها – تیرماه 91

Advertisements

2 comments on “خاک بر نجابت خون

  1. حرفهای نگو، اشکهای نبین، رازهای نپرس
    و می کشیدیم… می کشیدیم.. . صورت زخمی دریاها را

    مرسی شورش جان مثل همیشه عالی بود

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: